Paladin Caernarvon Action X
 • uk VIII Paladin Caernarvon Action X »
  • 熟練度100% 搭乗員 の画像 熟練度100% 搭乗員
  • 中口径戦車砲用装填棒
  • 改良型換気装置クラス 3
  • 砲垂直安定装置 Mk 2
  • 50 AP Mk. 1
  • 10 APC Mk. 2
 • 30 プレミアム日数
 • 1 ガレージスロット の画像 1 ガレージスロット
 • 15 x3 EXP ブースト
 • 15 x4 搭乗員 EXP ブースト
あと 6 日
15,950
20% OFF

NEW!

フレンドのためのギフトを購入可能!

追加バンドル