Águila HWK 32
 • germany VIII Águila HWK 32 »
  • 熟練度100% 搭乗員 の画像 熟練度100% 搭乗員
  • 中口径戦車砲用装填棒
  • 迷彩ネット
  • 双眼鏡
  • 10 M431
  • 50 DM13A
 • 30 プレミアム日数
 • 1 ガレージスロット の画像 1 ガレージスロット
 • 15 x3 EXP ブースト
 • 15 x4 搭乗員 EXP ブースト
11,550
20% OFF

NEW!

フレンドのためのギフトを購入可能!

追加バンドル